Elastyczna automatyzacja obróbki blach

Artykuł ekspercki

Wprowadzenie elastycznej automatyzacji do produkcji wiąże się z wymierną korzyścią dla przedsiębiorstw branży obróbki blach. Jest to proces przynoszący oszczędności, ale przede wszystkim mający na celu działanie w zgodzie ze środowiskiem. Dzięki elastycznej automatyzacji firma jest w stanie całkowicie wyeliminować lub ograniczyć straty związane z transportem, wyposażeniem o dodatkowe maszyny czy czasem oczekiwania na produkcję danego komponentu. Prima Power to jedna z firm, która postawiła na nowoczesne rozwiązania automatyzacji w swoich maszynach m.in. przez wprowadzenie automatycznej linii produkcyjnej.

Ford to jedno z najważniejszych nazwisk w historii automatyzacji przemysłowej. Chociaż Henry Ford nie wymyślił linii montażowej, to w 1913 roku zaczął używać jej na szeroką skalę. Co więcej słowo „automatyzacja” wprowadzono do języka angielskiego w 1948 roku, kiedy to zostało wymyślone przez jednego z menedżerów Forda, Delmara S. Hardera. Od tego czasu rozwiązania elastycznej automatyzacji są opracowywane w celu ulepszenia procesu obróbki blach.

Pierwsze znaczące kroki podjęto w zakresie wyposażenia maszyn w automatyczną wymianę narzędzi. Natomiast pierwszym istotnym osiągnięciem było zautomatyzowanie przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi gniazdami produkcyjnymi poprzez integrację poszczególnych etapów procesu technologicznego. Przykładami na to są: kombinacja wykrawania i rozcinania lub wykrawania i cięcia laserowego, które odgrywają kluczową rolę w wspieraniu procesu automatyzacji produkcji detali z blach, transportu wewnętrznego i magazynowania.

Najważniejsza korzyść wynikająca z elastycznej automatyzacji obróbki blach to oszczędność uzyskana dzięki znaczącemu ograniczaniu kosztów składowania, logistyki materiałowej, czy też skróceniu cyklu produkcyjnego dzięki redukcji czasu międzyprocesowego. Dużą zaletą jest również działanie w zgodnie ze środowiskiem, które pozytywnie wpływa na  postrzeganie firmy na rynku. – W przypadku elastycznej automatyzacji obróbki blach maszyna zużywa mniej energii, a także wydziela mniej CO2 – dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska – mówi Roman Padewski, dyrektor zarządzający Prima Power. – Jest to zgodne z wyznawaną przez nas wartością Green Means, która oznacza, że nasze maszyny są uniwersalne, posiadają wysoki stopień automatyzacji, zużywają niską ilość energii i nie wymagają wysokich kosztów utrzymania. – dodaje.

Rozważając temat wprowadzenia automatyzacji do produkcji warto mieć na uwadze, że jej celem jest przede wszystkim zwiększenie wydajności całego procesu. Aby osiągnąć wymierne korzyści coraz częściej producenci wprowadzają kompleksowe rozwiązania, które nie tylko podnoszą płynność produkcji, ale i zwiększają dynamikę załadunku i rozładunku. Przykładem takiego rozwiązania z oferty Prima Power są urządzenia załadowczo-rozładowujące Compact Express czy Compact Server, dedykowane pod konkretne maszyny. To pierwsze idealnie współgra z wykrawarką rewolwerową Punch Genius – dzięki kompaktowej budowie system nie zajmuje wiele miejsca. Duża elastyczność sposobu załadunku i rozładunku materiału sprawia, że użytkownik sam decyduje czy chce skorzystać z opcji manualnej czy automatycznej.  

Elastyczna automatyzacja linii produkcyjnych

Prima Power jest liderem w produkcji i dostarczaniu zautomatyzowanych linii produkcyjnych do obróbki blach. Firma posiada duże doświadczenie w zakresie technologii takich jak wykrawanie, cięcie laserowe, gięcie. Kluczowym jednak argumentem przemawiającym za wyborem Prima Power jako dostawcy są jej bogate kompetencje w zakresie wykorzystania swoich maszyn w budowie zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Jedną z korzyści wynikających z zastosowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych Prima Power jest możliwość szybkiej zmiany w produkcji i dostosowania jej do „wytworzenia pojedynczej sztuki detalu”. Kluczowym elementem w tym wypadku jest zapewnienie szybkiej i elastycznej dostępności materiału, odpowiednich technologii jego przetworzenia, oraz wydajności narzędzi w celu uniknięcia przestojów spowodowanych koniecznością ich wymiany czy konfiguracji. Takie rozwiązania skutecznie zapewnia zautomatyzowana linia produkcyjna PSBB. – PSBB pozwala na elastyczny przepływ materiału pomiędzy poszczególnymi komórkami systemu. Funkcja ta jest wykorzystywana przy równoważeniu różnych wymagań czasowych poszczególnych operacji – załadunku materiału, wykrawania, gilotyny, transportu komponentów i gięcia. – mówi Roman Padewski, dyrektor zarządzający Prima Power. – Dodatkowo elastyczna funkcja buforowania przetworzonych półproduktów zapewnia lepszą optymalizację czasową między procesami wykrawania i zaginania.

Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanej linii produkcyjnej możliwe jest uniknięcie etapów, które nie dodają wartości procesowi wytwarzania. Oznacza to dużą oszczędność dla firmy w zakresie czasu pracy pracowników. W zautomatyzowanej linii produkcyjnej możliwe jest wykluczenie takich etapów jak: dostarczanie stosu arkuszy do magazynu i przechowywanie ich, przeniesienie wymaganego arkusza do jednostki produkcyjnej, dostarczenie półproduktów z maszyny wykrawającej  do  jednostki zaginającej. W ten sposób niepotrzebne etapy pochłaniające dodatkowe koszty są wyeliminowane, a zarządzanie produkcją staje się skonsolidowanym procesem. Zastosowanie automatyzacji przy produkcji zapewnia przedsiębiorcom niezwykłe zyski, które mogą z kolei wykorzystać np. na zwiększenie swojej produkcji poprzez zakup nowych urządzeń, na inwestycję w kolejne sektory przemysłowe lub zwyczajnie na pogłębienie maksymalizacji produkcji. To co istotne automatyzacja nie eliminuje pracy ludzkiej, wręcz na odwrót zwiększa zapotrzebowanie na kolejnych pracowników. Inwestycja w automatyzacje nie tylko sprawia, że przedsiębiorstwo staje się konkurencyjne na rynku, ale i osiąga szereg korzyści.